Wormhole 5 / Instituto Buena Bista


The Instituto Buena Bista (IBB) started in September 2006 with – for us – the heart of the matter: supporting young creative talent on Curacao. With seven kids in an old abandoned pavilion of the psychiatric hospital on Curacao we began unveiling their talents and showing them the possibilities of art. In March we moved to an impressive monumental building in the center of Willemstad which has brought us to new goals and responsibilities: managing a carefully composed program of residents, developing a firm network and a research center and dealing with a new levy of students (now twelve allready). All very serious business. But still, at the end of the day, we are always confronted with the plain beauty of the discoveries these young people are making. They are indeed developing a new view of themselves, their lives, their island, their future and probably also about us… a ‘buena bista’.

On the 16th of October 2007 Ronald Cornelissen arrived at our island for a residency of three months in our ‘Fonds BKVB’ program. Now it is almost the end of November and I have come to know Ronald as someone that loves sound and music above everything and on the other hand as someone that makes visual work that bears a ‘deafening silence’. Both in his drawings and his installations you get drawn into a solidified world that is showing you contradictions, bemusement and fear as a result of overwhelming stimuli and choices of a world that seems to look like ours.
The paper, cardboard and other dead materials in his installations, or the cartoon style and collage -art-quotations in his drawings, give his work the distance it needs to unveil. It seems to be a frozen scream only for us to see.

Inviting Ronald Cornelissen to the IBB we were aware of the fact that we also ‘invited’ Wormhole; the –among connoisseurs – well known periodical on drawing he makes. As we are asking from our residents any form of input to the education of the students, this was an excellent excuse to make another Wormhole with the group that is now ‘inhabiting’ the institute.
Drawing of course is the laboratory of all arts. The sketch reveals the idea in the most basic way, and sometimes even in the most beautiful way. And here you can see for yourself: it is amazing what talent one can find on these islands…

Nancy Hoffmann
director IBB
Curacao, 27th November 2007

Published in 2007 in collaboration with Instituto Buena Bista – 64 pages black/ white – A4 size
With: Luigino Brandao (Curacao, Netherlands Antilles), Kelvin Reigina (Dominican Republic), Aldino Kuwas (Curacao, Netherlands Antilles), Harvey Davelaar (Curacao, Netherlands Antilles), Frenjeska Schoop (Curacao, Netherlands Antilles), Naomy Meijer (Colombia), Davin Brainard (USA), Tirzo Martha (Curacao, Netherlands Antilles), Cleo de Brabander (Curaçao, Netherlands Antilles), Paola van den Bor (The Netherlands),Luigino Brandao (Curaçao, Netherlands Antilles), Hendrik Moesker (Curaçao, Netherlands Antilles), Elvis Chen (Surinam), Quentley Barbara (Curaçao, Netherlands Antilles), David Bade (Curaçao, Netherlands Antilles), Germain Luiciana (Curaçao, Netherlands Antilles), Kendrick Boelijn (Curacao, Netherlands Antilles) and Ronald Cornelissen (The Netherlands)

To order Wormhole 5 contact Instituto Buena Bista at: derika@institutobuenabista.com
Price: 10 € or 17,50 Naf (postage not included)

Het Instituto Buena Bista (IBB) ging van start in september 2006 met – voor  ons – de kern van de zaak: de ontwikkeling van creatief talent op Curaçao.   Met zeven jonge mensen in een leegstaand paviljoen van het psychiatrisch ziekenhuis van Curaçao begonnen we langzaamaan hun talenten te onderzoeken en lieten hen stukje bij beetje de mogelijkheden binnen het kunstenveld zien.
In maart verhuisden we naar een indrukwekkend monumentaal gebouw in het centrum van Willemstad en kwamen er zodoende ook weer nieuwe doelen en verantwoordelijkheden op ons pad: het ontwikkelen en uitvoeren van een zorgvuldig uitgedacht programma van residerende beeldend kunstenaars, het ontwikkelen van een gedegen netwerk lokaal en in de regio, het opzetten van een onderzoekscentrum en natuurlijk ook een nieuwe lichting cursisten voor de oriëntatiecursus (nu alweer twaalf). Allemaal zeer serieuze zaken. Maar gelukkig wordt je op gezette tijden steeds weer geconfronteerd met de pure schoonheid van de ontdekkingen die onze jonge mensen dagelijks weer maken. Ze ontwikkelen een nieuwe kijk op zichzelf, hun leven, het eiland, de toekomst en waarschijnlijk ook op ons… een ‘buena bista’.

Op 16 oktober 2007 arriveerde Ronald Cornelissen op het eiland voor een ‘Artist in Residency’ van drie maanden in ons Fonds BKVB programma. Nu is het bijna eind november en ik heb Ronald Cornelissen leren kennen als iemand die boven alles van geluid en muziek houdt en aan de andere kant twee en driedimensionaal werk maakt dat een oorverdovende stilte in zich draagt. Zowel in zijn tekeningen als in zijn installaties wordt je binnengehaald in een gestolde omgeving die je tegenstrijdigheden, ontreddering en angsten laat zien als gevolg van overweldigende prikkels en keuzes in een wereld die heel erg op die van ons lijkt. Of je nu kijkt naar het papier, karton en andere levenloze materialen in zijn installaties, of de cartoonachtige stijl en collage elementen in zijn tekeningen; al deze elementen geven zijn werk de afstand die nodig is om dingen zichtbaar te maken. Het is als een bevroren schreeuw die we alleen maar kunnen zien.

Toen we Ronald uitnodigden op het IBB, waren we ons bewust van het feit dat we daarmee ook zijn – onder kenners – vermaarde Wormhole in huis haalden; het tekeningentijdschrift dat hij periodiek zelf publiceert. Omdat we van onze residenten een bijdrage vragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, was dit een uitgelezen kans om een Wormhole te maken met de huidige bezetting van het instituut. Tekenen is uiteindelijk het laboratorium van de kunsten. De schets laat het idee in zijn meest basale vorm zien en soms zelfs in zijn mooiste vorm. Met dit boekje tonen we aan wat een bijzonder talent er op deze eilanden schuilgaat…

Nancy Hoffmann
directeur IBB
Curaçao, 27 november 2007

Gepubliceerd in 2007 i.s.m. Instituto Buena Bista – 64 pagina’s zwart/wit – formaat A4
Met: Luigino Brandao (Curaçao, Nederlandse Antillen), Kelvin Reigina (Dominicaanse Republiek), Aldino Kuwas (Curaçao, Nederlandse Antillen), Harvey Davelaar (Curaçao, Nederlandse Antillen), Frenjeska Schoop (Curaçao, Nederlandse Antillen), Naomy Meijer (Colombia), Davin Brainard (VS), Tirzo Martha (Curaçao, Nederlandse Antillen), Cleo de Brabander (Curaçao, Nederlandse Antillen), Paola van den Bor (NL),Luigino Brandao (Curaçao, Nederlandse Antillen), Hendrik Moesker (Curaçao, Nederlandse Antillen), Elvis Chen (Suriname), Quentley Barbara (Curaçao, Nederlandse Antillen), David Bade (Curaçao, Nederlandse Antillen), Germain Luiciana (Curaçao, Nederlandse Antillen), Kendrick Boelijn (Curaçao, Nederlandse Antillen) and Ronald Cornelissen (NL)

Neem voor het bestellen van Wormhole 5 contact op met Instituto Buena Bista: derika@institutobuenabista.com
Prijs: 10 € of 17,50 Naf (verzendkosten niet inbegrepen)

Many thanks/Dank aan: Ronald van Lit.
 …

Wormhole 4


Published in 2006 – 64 pages in full colour and black/white – edited in collaboration with Paul van der Eerden
With: Kalervo Palsa (FIN), Davin Brainard (US), Wim (NL), Mohammed (NL), Paul van der Eerden (NL), Gilgian Gelzer (FR), Ann Course (UK), Reginald Drooduin (NL) and Ronald Cornelissen.

Gepubliceerd in 2006 – 64 pagina’s in kleur en zwart/wit – samengesteld in samenwerking met Paul van der Eerden
Met: Kalervo Palsa (FIN), Davin Brainard (VS), Wim (NL), Mohammed (NL), Paul van der Eerden (NL), Gilgian Gelzer (FR), Ann Course (UK), Reginald Drooduin (NL) en Ronald Cornelissen.


When Wormhole 4 was published a presentation was made in the library of Stroom in The Hague from 19 December 2006 until 4 February 2007. Besides original artworks from the magazine videos by Ann Course and Paul Clark (Rotting Artist, 2002), Time Stereo (with animations and performances) and  sculptures by Ronald Cornelissen were included in this show.

Naar aanleiding van het verschijnen van Wormhole 4 was er van 19 december 2006 t/m 4 februari 2007 een presentatie te zien in de bibliotheek van Stroom in Den Haag. Naast een aantal originele werken uit het tijdschrift waren er ook video’s te zien van Ann Course en Paul Clark (Rotting Artist, 2002), Time Stereo (een aantal animatiefilms en performance video’s) en beelden van Ronald Cornelissen.


In 2007 Patricia Pulles curated ‘Exchanging Roles, Alternative platforms from Rotterdam’ for Careof in Milan. Participating artist initiatives were: Antistrot, Stichting B.a.d., Fucking Good Art, Museum Van Nagsael, PAGES, De Player, Het Wilde Weten and Wormhole.
For this occasion I put together a movie program with films by Vanessa Renwick (Portrait #1: Cascadia Terminal, Portrait #2: Trojan; Britton, South Dakota), Ann Course and Paul Clark (Recruitment Video), Cary Loren (Grow Live Monsters) and various animated films and live action films from Time Stereo.

In 2007 heeft Patricia Pulles ‘Exchanging Roles, Alternative platforms from Rotterdam’ voor Careof in Milaan gecurateerd. Deelnemende kunstenaars initiatieven waren: Antistrot, Stichting B.a.d., Fucking Good Art, Museum Van Nagsael, PAGES, De Player, Het Wilde Weten en Wormhole. Voor deze gelegenheid heb ik een filmprogramma samengesteld met films van Vanessa Renwick (Portrait #1: Cascadia Terminal, Portrait #2: Trojan; Britton, South Dakota), Ann Course and Paul Clark (Recruitment Video), Cary Loren (Grow Live Monsters) en een aantal animatiefilms en live video’s van Time Stereo.

Many thanks/dank aan: Ronald van Lit.
 …

Wormhole 3


Published in 2003 – 96 pages in black/white
With: Beatriz Monteavaro (US) , Michael Hurley (US) Paul Noble (GB), Davin Brainard (US) in collaboration with Warren Defever (US) and Hitoko Sakai (US), Ina van Zyl (NL), Wouter Coumou (NL), Arnold Mosselman (NL) and Chris Kennedy (NL) in collaboration with Ronald Cornelissen.

Gepubliceerd in 2003 – 96 pagina’s in zwart/wit
Met: Beatriz Monteavaro (VS), Michael Hurley (VS), Paul Noble (GB), Davin Brainard (VS) in samenwerking met Warren Defever (VS) en Hitoko Sakai (VS), Ina van Zyl (NL), Wouter Coumou (NL), Arnold Mosselman (NL) en Chris Kennedy (NL) in samenwerking met Ronald Cornelissen.


The exhibition ‘Worm-Hole 3: Stepping Out, Sometime Else’ appeared at TENT. in Rotterdam when the third issue was published in 2003. Next to the artists who published their work in this issue of Wormhole Maddy Arkesteyn (BE) was invited to participate in the exhibition.

De tentoonstelling ‘Worm-Hole 3: Stepping Out, Sometime Else’ was te zien in TENT. in Rotterdam naar aanleiding van het verschijnen van het derde nummer in 2003. Naast de kunstenaars die hun werk publiceerde in dit nummer werd voor deze tentoonstelling ook Maddy Arkesteyn (BE) uitgenodigd.

Many thanks/Dank aan: Ronald van Lit.
 …

Wormhole 2


Published in 2002 – 96 pages in full colour and black/white with a small poster by Lily van der Stokker – edited in collaboration with Arnold Mosselman.
With: Anold Mosselman (NL), Lizette Daas (NL), Chris Johanson (VS), Gerrit Jan Fukkink (NL), Ben Augustus (NL), Hein Dingemans (NL), Davin Brainard (VS), Koji Tano (JA), Lily van der Stokker (NL), Michael Hurley (VS) and Ronald Cornelissen.

Gepubliceerd in 2002 – 96 pagina’s in kleur en zwart/wit met een kleine poster van Lily van der Stokker – samengesteld in samenwerking met Arnold Mosselman.
Met: Anold Mosselman (NL), Lizette Daas (NL), Chris Johanson (VS), Gerrit Jan Fukkink (NL), Ben Augustus (NL), Hein Dingemans (NL), Davin Brainard (VS), Koji Tano (JA), Lily van der Stokker (NL), Michael Hurley (VS) en Ronald Cornelissen.


With the appearance of Wormhole 2 in 2002 an exhibition was made to be a part of the ‘Buiten Zinnen’ show in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Naar aanleiding van het verschijnen van Wormhole 2 is in 2002 in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die onderdeel uitmaakte van de ‘Buiten Zinnen’ presentaties.

Many thanks/Dank aan: Ronald van Lit.
 …

Wormhole 1


Published in 2000 – 96 pages in black/white – edited in collaboration with Arnold Mosselman With: Davin Brainard (Partie) (VS), Tobias Tak (GB), Ben Schot (NL), Olaf Brandt (NL), Arnold Mosselman (NL), David Bade (NL), Ewoud van Rijn (NL), Hitoko Sakai (JA), Elise Tak (NL), Koji Tano (JA), Fabian Posse (NL) and Ronald Cornelissen.

Gepubliceerd in 2000 – 96 pagina’s in zwart/wit – samengesteld in samenwerking met Arnold Mosselman Met: Davin Brainard (Partie) (VS), Tobias Tak (GB), Ben Schot (NL), Olaf Brandt (NL), Arnold Mosselman (NL), David Bade (NL), Ewoud van Rijn (NL), Hitoko Sakai (JA), Elise Tak (NL), Koji Tano (JA), Fabian Posse (NL) en Ronald Cornelissen.


To mark the presentation of Wormhole 1 at the XX Multiple Gallery in Rotterdam, an exhibition was organized (‘Wormhole: The Movie’) with the original drawings covering an entire wall as a gigantic collage, interspersed with display-cabinets demonstrating the sources of the different artists’ inspiration. This exhibition, in slimmed-down form, could also be seen at the Bookbeat Gallery in Detroit, and travelled, now augmented with new work from the participating artists, to the Gendai Heights Gallery, Tokyo.

Rond de presentatie van Wormhole 1 in de XX Multiple Galerie in Rotterdam werd een tentoonstelling ingericht (‘Wormhole: The Movie’) met de originele tekeningen, die als een gigantische collage een hele muur bedekten, aangevuld met vitrines waarin de inspiratiebronnen van de verschillende tekenaars werden blootgelegd. Deze tentoonstelling was in afgeslankte vorm ook te zien in de Bookbeat Gallery in Detroit, en reisde in februari 2001 naar de Gendai Heights Gallery in Tokio.

Many thanks/Dank aan: Ronald van Lit.
 …