Archive for the ‘Drawings’ Category

I HAVE NOTHING TO SELL

On February 1, 2019 I was interviewed by Peter Nijenhuis for his blog De Wereld Werkt in Arnhem. Our conversation about drawing in general and more specifically the drawings I made as a result of my residency in Svalbard was published on his blog under the title I HAVE NOTHING TO SELL.

Op 1 februari 2019 werd ik door Peter Nijenhuis geïnterviewd voor zijn blog De Wereld Werkt in Arnhem. Ons gesprek over tekenen in het algemeen en meer in het bijzonder de tekeningen die het resultaat zijn van mijn verblijf op Spitsbergen is op zijn blog gepubliceerd onder de titel IK VERKOOP NIKS.

Many thanks to/ met dank aan: Peter Nijenhuis & Chris Kennedy

Drawings based on the engravings from The true and perfect description of three voyages so strange and woonderfull, that the like hath neuer been heard of before: done and performed three yeares, one after the other, by the ships of Holland and Zeland, on the north sides of Norway, Muscouia, and Tartaria, towardsthe kingdomes of Cathaia & China book by Gerrit de Veer

In preparation for my stay in Galleri Svalbard I visited the depots of the Maritime Museum in Amsterdam where they have the first (and second) edition of the book The true and perfect description of three voyages so strange and woonderfull, that the like hath neuer been heard of before: done and performed three yeares, one after the other, by the ships of Holland and Zeland, on the north sides of Norway, Muscouia, and Tartaria, towardsthe kingdomes of Cathaia & China by Gerrit de Veer. I later found out there is a Latin translation from 1598 in the library of Galleri Svalbard. The story is an account of Willem Barents and Jacob van Heemskerck’s ill-fated expedition of 1596, which saw its 17 members stranded on Nova Zembla for ten months during the polar winter. Before they stranded on Nova Zembla Barents discovered Bear Island and Spitsbergen by accident.

Ter voorbereiding op mijn verblijf in Galleri Svalbard bezocht ik het depot van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam om de eerste en tweede editie van Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien/ter werelt noyt soo vreemt ghehoort van Gerrit de Veer in te zien. In de bibliotheek van Galleri Svalbard hebben ze de Latijnse vertaling van het boek van Gerrit de Veer uit 1598 zo bleek later. Het boek beschrijft de mislukte poging van Willem Barents en Jacob van Heemskerck om via de noordoostpassage India en China te bereiken. Tijdens de expeditie loopt het schip van Barents vast in het ijs rond Nova Zembla en zit de 17 koppige bemanning daar gedurende 10 maanden vast in een zelfgebouwd onderkomen. Alvorens te stranden op Nova Zembla ontdekt Willem Barents Bereneiland en Spitsbergen als gevolg van een navigatiefout.

In order to structure my thoughts I decided to make a series of drawings based upon the engravings on de Veer’s book. This series of drawings will be at the core of the installation that I intend to make further to my stay at Spitsbergen.

Om mijn gedachten wat meer te ordenen heb ik op een gegeven moment besloten om een serie tekeningen te gaan maken die gebaseerd is op de serie gravures in het boek van de Veer. Deze reeks tekeningen vormen de kern van de installatie die ik wil maken naar aanleiding van mijn verblijf in Spitsbergen.

  

   

   

   

   

1-4 juni
Inkt, potlood, pen, waterverf, acryl en gouache op papier – 2017 – 88,5 x 138 cm
21-22 juni
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 2017 – 71 x 103 cm
15 augustus
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71,5 x 108,5 cm – 2017
26 augustus
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71 x 112 cm – 2017
28 augustus
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71 x 96 cm – 2017
15 september
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 45 x 60 cm – 2017
17 september
Inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 85 x 109,5 cm – 2018
25 september
Inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 70 x 96 cm – 2017
25 oktober
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 79,5 x 140 cm – 2018
7 / 9 december
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
12 februari
Inkt, potlood, waterverf, acryl en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
29 mei
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
30 mei
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
12 & 13 juni
Inkt, potlood, waterverf, acryl, gouache en collage op papier – 140 x 251 cm – 2018
17 juni
Inkt, potlood, waterverf, acryl, gouache en collage op papier – 83 x 143 cm – 2018
28 & 29 juni
Inkt, potlood, waterverf, acryl en gouache op papier – 117 x 244 cm – 2018
1 juli
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 90 x 143 cm – 2018
21 juli
Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 95,8 x 145,5 cm – 2018
28 juli
Inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 114,6 x 244 cm – 2018
16 / 20 augustus
Inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 140 x 285 cm – 2018

Hugh Maaskant’s Technikon building in Rotterdam

Pencil, permanent marker, ink, watercolour and gouache on paper – 82 x 142,5 cm – 2018
Commisioned by Rotterdam City Archives en Center for the Visual Arts Rotterdam.
Collection Rotterdam City Archives

Hugh Maaskant’s Technikon gebouw in Rotterdam  – potlood, permanente viltstift, Oost-Indische inkt, waterverf en gouache op papier – 82 x 142,5 cm – 2018
Een opdracht van het Stadsarchief Rotterdam en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
Collectie Stadsarchief Rotterdam

Studies voor part of the Spitsbergen installation

  

 

Ink, pencil, watercolor and gouache on paper – 44,5 x 60,5 cm – 2018

4 studies voor een deel van de Spitsbergen installatie – Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 44,5 x 60,5 cm – 2018

 

Studies for Scatmobile

 

  

Six drawings I made in my studio in Rotterdam and at Galleri Svalbard in Spitsbergen in 2017 and 2018 for what could be part of the installation.
Ink, pencil and watercolor on paper – various sizes – 2017-2018

Zes tekeningen die ik in 2017 en 2018 maakte in mijn studio in Rotterdam en Galleri Svalbard in Spitsbergen voor wat de nieuwe installatie zou kunnen worden.
Inkt, potlood en waterverf op papier – diverse afmetingen – 2017-2018

Renderings for pedals in Scatmobile

   

   

These renderings will be used to make a 3d print for the pedals in the Humvee sculpture.
The digital drawings were made by Ronald van Lit (Lumen Breda) and Tim Roemaat in 2018.

Deze renderingen dienen voor het maken van een 3D print voor de pedalen in het Humvee beeld.
De digitale tekeningen zijn gemaakt door Ronald van Lit (Lumen Breda) en Tim Roemaat in 2018.

Mamoth

   

  

  

The drawings that make up Mamoth were made between 2011 and 2016. The series consist of 10 drawings; The Demise of the Sun, Feces, Stonecold, Torre Canale, Waiting for Easter, Ash Wednesday, Bim Bam, Godseemopples, Dawn and 6-11-2016. These drawings deal with the illness and death of my mother on April 1st in 2008 due to complications related to Parkinson’s disease.
The photos used in these drawings were mostly made by my brother in law Karel van Laarhoven except for the picture of comedian Andre van Duin and the horse in Bim Bam. Those pictures were taken from the internet. The pictures of both my mother and father seated were taken by myself. Apart from my mother my father, my sister and my mother’s sister figure in these drawings.

De serie Mamoth is gemaakt tussen 2011 en 2016 en bestaat uit 10 tekeningen: De Ondergang van de Zon, Faeces, Steenkoud, Torre Cannale, Wachten op Pasen, Aswoensdag, Bim Bam, Godsiemoppie, De Morgen en 6-11-2016. De serie gaat over de ziekte en dood van mijn moeder die op 1 april 2008 overleed aan complicaties gerelateerd aan de ziekte van Parkinson.
De foto’s die zijn gebruikt in deze tekeningen zijn voor het grootste deel gemaakt door mijn zwager Karel van Laarhoven behalve de foto van Andre van Duin en het paard in de tekening Bim Bam, die komen van het internet. De foto’s van mijn moeder en vader in hun stoel zijn van mijn hand. Naast mij moeder figureren mijn vader, mijn zus en mijn moeders zuster in deze tekeningen.

De Ondergang van de Zon
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 99 x 66 cm – 2013

Faeces
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 70,5 x 98 cm – 2014

Steenkoud
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 90 x 66 cm – 2013

Torre Cannale
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 90,5 x 66 cm – 2012

Wachten op Pasen
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 66 x 90,5 cm – 2013

As Woensdag
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 69,5 x 97 cm – 2013

Bim Bam
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 75 cm – 2015

Godsiemoppie
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 83,5 cm – 2015

De Morgen
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 89 cm – 2014

6-11-2016
Inkt, potlood, waterverf, gouache en collage op papier – 85 x 145 cm – 2016

 

DOG

Ink, pencil and watercolor on paper – 75 x 116  – 2016

DOG – Inkt, potlood en waterverf op papier – 75 x 116  – 2016

Eat Shit

 

Ink, pencil, gouache and watercolor on paper – 70 x 87,5 cm – 2016
Collection FNAC; National Foundation for Contemporary Art

Eat Shit – Inkt, potlood, gouache en waterverf op papier – 70 x 87,5 cm – 2016
Collectie FNAC: Fonds national d’art contemporain

Cry Cry Cry

 

Ink, pencil, gouache and watercolor on paper – 69,5 x 89 cm – 2016

Cry Cry Cry – Inkt, potlood, gouache en waterverf op papier – 69,5 x 89 cm – 2016