Drawings based on the engravings from The true and perfect description of three voyages so strange and woonderfull, that the like hath neuer been heard of before: done and performed three yeares, one after the other, by the ships of Holland and Zeland, on the north sides of Norway, Muscouia, and Tartaria, towardsthe kingdomes of Cathaia & China book by Gerrit de Veer

In preparation for my stay in Galleri Svalbard I visited the depots of the Maritime Museum in Amsterdam where they have the first (and second) edition of the book The true and perfect description of three voyages so strange and woonderfull, that the like hath neuer been heard of before: done and performed three yeares, one after the other, by the ships of Holland and Zeland, on the north sides of Norway, Muscouia, and Tartaria, towardsthe kingdomes of Cathaia & China by Gerrit de Veer. I later found out there is a Latin translation from 1598 in the library of Galleri Svalbard. The story is an account of Willem Barents and Jacob van Heemskerck’s ill-fated expedition of 1596, which saw its 17 members stranded on Nova Zembla for ten months during the polar winter. Before they stranded on Nova Zembla Barents discovered Bear Island and Spitsbergen by accident.

Ter voorbereiding op mijn verblijf in Galleri Svalbard bezocht ik het depot van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam om de eerste en tweede editie van Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien/ter werelt noyt soo vreemt ghehoort van Gerrit de Veer in te zien. In de bibliotheek van Galleri Svalbard hebben ze de Latijnse vertaling van het boek van Gerrit de Veer uit 1598 zo bleek later. Het boek beschrijft de mislukte poging van Willem Barents en Jacob van Heemskerck om via de noordoostpassage India en China te bereiken. Tijdens de expeditie loopt het schip van Barents vast in het ijs rond Nova Zembla en zit de 17 koppige bemanning daar gedurende 10 maanden vast in een zelfgebouwd onderkomen. Alvorens te stranden op Nova Zembla ontdekt Willem Barents Bereneiland en Spitsbergen als gevolg van een navigatiefout.

In order to structure my thoughts I decided to make a series of drawings based upon the engravings on de Veer’s book. This series of drawings will be at the core of the installation that I intend to make further to my stay at Spitsbergen.

Om mijn gedachten wat meer te ordenen heb ik op een gegeven moment besloten om een serie tekeningen te gaan maken die gebaseerd is op de serie gravures in het boek van de Veer. Deze reeks tekeningen vormen de kern van de installatie die ik wil maken naar aanleiding van mijn verblijf in Spitsbergen.

  

   

   

   

   

1: 1-4 juni – inkt, potlood, balpen, waterverf, acryl en gouache op papier – 2017 – 88,5 x 138 cm
2: 21-22 juni – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 2017 – 71 x 103 cm
3: 15 augustus – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71,5 x 108,5 cm – 2017
4: 26 augustus – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71 x 112 cm – 2017
5: 28 augustus – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 71 x 96 cm – 2017
6: 15 september – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 45 x 60 cm – 2017
7: 17 september – inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 85 x 109,5 cm – 2017-2018
8: 25 september – inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 70 x 96 cm – 2017
9: 25 oktober – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 79,5 x 140 cm – 2018
10: 7 / 9 december – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
11: 12 februari – inkt, potlood, waterverf, acryl en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
12: 29 mei – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
13: 30 mei – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 60 x 88,5 cm – 2018
14: 12 & 13 juni – inkt, potlood, waterverf, acryl, gouache en collage op papier – 140 x 251 cm – 2018
15: 17 juni – inkt, potlood, waterverf, acryl, gouache en collage op papier – 83 x 143 cm – 2018
16: 28 & 29 juni – inkt, potlood, waterverf, acryl en gouache op papier – 117 x 244 cm – 2018
17: 1 juli – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 90 x 143 cm – 2018
18: 21 juli – inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 95,8 x 145,5 cm – 2018
19: 28 juli – inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 114,6 x 244 cm – 2018
20: 16 / 20 augustus – inkt, potlood, waterverf, gouache en acryl op papier – 140 x 285 cm – 2018

Hugh Maaskant’s Technikon building in Rotterdam

Pencil, permanent marker, ink, watercolour and gouache on paper – 82 x 142,5 cm – 2018
Commisioned by Rotterdam City Archives en Center for the Visual Arts Rotterdam.
Collection Rotterdam City Archives

Hugh Maaskant’s Technikon gebouw in Rotterdam  – potlood, permanente viltstift, Oost-Indische inkt, waterverf en gouache op papier – 82 x 142,5 cm – 2018
Een opdracht van het Stadsarchief Rotterdam en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
Collectie Stadsarchief Rotterdam

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (first week)

   

   

Between July 17 and August 15 2018 I did a residency in Galleri Svalbard in Spitsbergen related to a long-running project I’m working on. Starting point for the project is an installation that I made in 2013, The Hyperborean Garden. The idea was to go deeper into themes that were raised in that particular work. Partly due to the many newsletters I got from Arctic Centre from the University of Groningen, from Artica Svalbard and the Svalbard Science Forum my focus gradually shifted from the original idea, the role of Arctic and Antarctic (boreal) myths in the world of the far right towards the effects of human behavior on the ecosystem, in this case that of the North.

I particularly liked Michel Serres reflections on the relation between nature and culture and the way he analyzes the origins of the world’s contemporary environmental problems. He does so through the proposition that our cleanliness is our dirt by which he means that our desire to possess the world by ‘cleaning’ or claiming it for ourselves and then throwing the consequent dirt and detritus beyond the bounds of what we deem ‘propre’ has brought about the ruination of ourselves and our world*.

All this should lead to an installation that explicitly combines my drawings and spatial work.

Tussen 17 juli en 15 augustus verbleef ik bij Galleri Svalbard in Spitsbergen in verband met een langlopend project waar ik aan werk. Uitgangspunt voor het project is een installatie die ik in 2013 maakte, The Hyperborean Garden. Het idee was om dieper in te gaan op thema’s die daarin werden aangesneden. Mede door de vele nieuwsbrieven die ik las van het Arctisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, van Artica Svalbard en Svalbard Science Forum verschoof de focus van dit project in de loop van de werkperiode van het aanvankelijke idee, de rol van arctische en antarctische (boreale) mythes in het ‘denken’ van extreem rechts naar de gevolgen van menselijk gedrag op het ecosysteem in het Noorden.

Ik vind met name Michel Serres ideeën over de relatie tussen natuur en cultuur interessant en de wijze waarop hij de oorsprong van de hedendaagse milieu problemen analyseert. Dit doet hij door middel van de stelling dat onze reinheid onze vuil is. Daarmee bedoelt hij dat onze wens om ons de wereld toe te eigenen door haar te ‘zuiveren’ en dan vervolgens het daaruit voortvloeiende vuil buiten de grenzen van wat we ‘propre’ (schoon en eigen) achten te dumpen nu lijkt te gaan leiden tot de ondergang van onszelf en onze wereld.

Dit alles moet leiden tot een installatie waarin mijn tekeningen en ruimtelijke werk voor het eerst nadrukkelijk samen komen.

* Sacred Dirt by Susan Stewart, a review of Michael Serres book Malfeasance in Los Angeles Review of Books

Many thanks to/met dank aan: Jan Martin Berg, Stephan Linden en Daria Khelsengreen (Galleri Svalbard), Maarten Loonen (Universitair hoofddocent Arctische Ecologie en manager Nederlands Arctisch Station in Spitsbergen), Rudolf Denkmann (Alfred Wegener Institute, Ny-Ålesund) and CBK Rotterdam for their financial support (O & O bijdrage)

Studies voor part of the Spitsbergen installation

  

 

Ink, pencil, watercolor and gouache on paper – 44,5 x 60,5 cm – 2018

4 studies voor een deel van de Spitsbergen installatie – Inkt, potlood, waterverf en gouache op papier – 44,5 x 60,5 cm – 2018

 

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (second week)

   

   

   

 

In the second week of my stay in Svalbard I went on visits to the Russian settlements of Barentsburg and Pyramiden.

Barentsburg is the second-largest settlement on Svalbard situated on the Grønfjord (part of Isfjorden) with about 450 inhabitants, almost entirely Russians and Ukrainians. Barentsburg is the only remaining Russian permanent settlement on Svalbard. Svalbard is under full Norwegian sovereignty, but according to a 1920 treaty all signatory countries (40 in total) are granted non-discriminatory rights to fishing, hunting and exploring mineral resources. For Russia that means coal mining. Barentsburg started as a Dutch mining town in the 1920s. In 1932 the Rotterdam based Dutch Spitsbergen Company (Nespico) sold their concession to the Soviet Union due to financial troubles. Since then coal mining is conducted by the Soviet company Arktikugol . Pyramiden was a Russian settlement and coal-mining community situated on the Billefjorden which is also part of Isfjorden. Founded by Sweden in 1910 and sold to the Soviet Union in 1927, Pyramiden was closed in 1998 and has since remained largely abandoned with most of its infrastructure and buildings still in place.

Tijdens de tweede week van mijn verblijf in Spitsbergen bezocht ik the Russische nederzettingen Barentsburg en Pyramiden.

Barentsburg is de op een na grootste nederzetting in Spitsbergen en ligt aan de Grønfjord (deel van de Isfjord). Barentsburg heeft zo’n 450 inwoners, voornamelijk Russen en Oekraïners. De plaats is geheel gericht op het delven van steenkool. In 1920 werd Spitsbergen tijdens een conferentie in Parijs middels het Spitsbergenverdrag onder Noors toezicht geplaatst. Noorwegen liet in het verdrag toe dat buitenlandse maatschappijen er onder eigen regels konden werken, zonder volledig rekening te hoeven houden met het Noorse toezicht. Ongeveer 40 landen tekenden het verdrag, waaronder Rusland in 1924. De naam Barentsburg werd in 1924, door de directie van de N.V. Nederlandsche Spitsbergen Compagnie (Nespico) uit Rotterdam gegeven aan de Nederlandse mijnbouwnederzetting die voorheen simpelweg vernoemd werd naar het fjord waar het lag, Green Harbour. Vanwege financiële problemen was de Nederlandsche Spitsbergen Compagnie uiteindelijk genoodzaakt al haar claims op Spitsbergen, waaronder Barentszburg, te verkopen. In 1932 nam het Sovjet Staatsbedrijf Trust Arktikugol de Nederlandse eigendommen op Spitsbergen over. Pyramiden was een Russische mijnbouwplaats aan een uitloper van de Isfjord genaamd Billefjord. Het plaatsje werd in 1910 gesticht door de Zweden en in 1927 verkocht aan de Russen. Sinds 1998 is de mijn bij Pyramiden gesloten en tegenwoordig is het dorpje grotendeels verlaten maar de infrastructuur en gebouwen zijn nog deels intact.

Studies for Spitsbergen project

 

  

Six drawings I made in my studio in Rotterdam and at Galleri Svalbard in Spitsbergen in 2017 and 2018 for what could be part of the installation.
Ink, pencil and watercolor on paper – various sizes – 2017-2018

Zes tekeningen die ik in 2017 en 2018 maakte in mijn studio in Rotterdam en Galleri Svalbard in Spitsbergen voor wat de nieuwe installatie zou kunnen worden.
Inkt, potlood en waterverf op papier – diverse afmetingen – 2017-2018

Renderings for pedals in Humvee

   

   

These renderings will be used to make a 3d print for the pedals in the Humvee sculpture.
The digital drawings were made by Ronald van Lit (Lumen Breda) and Tim Roemaat in 2018.

Deze renderingen dienen voor het maken van een 3D print voor de pedalen in het Humvee beeld.
De digitale tekeningen zijn gemaakt door Ronald van Lit (Lumen Breda) en Tim Roemaat in 2018.

My stay at the Dutch Polar Station in Ny-Ålesund in Spitsbergen (third week)

   

   

   

   

   

Ny-Ålesund is a research town in Oscar II Land on the island of Spitsbergen in Svalbard. It is situated on the Brøgger peninsula (Brøggerhalvøya) and on the shore of the bay of Kongsfjorden. The company town is owned and operated by Kings Bay AS, who provide facilities for permanent research institutes from ten countries. Ny-Ålesund has an all-year permanent population of 30 to 35, with the summer population reaching 120. Its facilities include Ny-Ålesund Airport, a Mine Museum, as well as fifteen permanent research stations by countries such as, Norway, Germany, France, England, Italy, Japan, South-Korea China and Holland. It is the northernmost functional civilian settlement in the world.

The Dutch Arctic Center of the University of Groningen uses a couple of small buildings in Ny-Alesund as polar station. There they are studying barnacle geese and their ecology. The study in Kongsfjorden started in 1990 and is continuing till today. Dr. Maarten Loonen is keeping a personal log of this study.

I was invited by Maarten Loonen for a stay of 8 days in Ny-Ålesund as part of his team, which was an incredible experience.

Ny-Ålesund is een voormalig mijndorp op Spitsbergen en is gelegen op het Brøgger-schiereiland aan de Kongsfjord. In de laatste decennia heeft het dorp zich ontwikkeld tot een internationaal onderzoeksstation dat beheerd word door Kings Bay AS dat tevens de eigenaar is van het dorp. Ny-Ålesund wordt bewoond door een permanente populatie van ongeveer 30 tot 35 personen. Tijdens de zomer neemt de populatie toe tot circa 120 personen. Dit zijn vooral onderzoekers, technici en studenten. Veel landen hebben er een basis waaronder Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië, Japan, Zuid-Korea, China en Nederland.

Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt een aantal gebouwen in Ny-Ålesund als poolstation. Bij het onderzoek op het Nederlands Poolstation staan brandganzen centraal. Sinds 1990 tot op de dag van vandaag wordt de lokale populatie in detail gevolgd. Dr. Maarten Loonen houdt een blog bij over deze werkzaamheden.

Ik kon op uitnodiging van Maarten Loonen 8 dagen verblijven in Ny-Ålesund om mee te lopen met zijn team, wat ik als heel bijzonder heb ervaren.

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (fourth week)

After returning from Ny-Ålesund I stayed in Galleri Svalbard one more week. From there I made one more trip in the evening to Skansbukta and Nordenskiöldbreen (Nordenskiöld Glacier). Other than that I worked some more on small drawings and spend time in Galleri Svalbard’s fantastic library.

Na mijn terugkomst uit Ny-Ålesund verbleef ik nog een kleine week in Galleri Svalbard. Vandaar uit maakte ik nog een avondtrip naar Skansbukta en Nordenskiöldbreen (Nordenskiöld Gletsjer). Daarnaast werkte ik nog wat meer aan kleine tekeningen en bracht ik nogal wat tijd door in de fantastische bibliotheek van Galleri Svalbard.

 

Library Photo/Bibliotheek foto 1 & 2: Armin Elbers.

DOG

Ink, pencil and watercolor on paper – 75 x 116  – 2016

DOG – Inkt, potlood en waterverf op papier – 75 x 116  – 2016