GROUND at Het Ottenhuis of Kunstvereniging Diepenheim


Models for installations and sculptures by Ronald Cornelissen and Envelop Drawings and GROUND by Paul van der Eerden at the Ottenhuis in Diepenheim

Envelop Drawings – mixed media on envelopes – various sizes – 1990-2015
GROUND – mixed media on paper – various sizes – 1990-2015
Models for installations and sculptures – cardboard, wood, papier-mâché – various sizes (schale 1:7) – 1998-2015

Modellen voor installaties en beelden van Ronald Cornelissen en Enveloppe Tekeningen en GROND van Paul van der Eerden in het Ottenhuis in Diepenheim

Enveloppe Tekeningen  – gemengde techniek op enveloppen – diverse afmetingen – 1990-2015
GROUND  – gemengde techniek op paper – diverse afmetingen – 1990-2015
Modellen voor installaties en beelden – karton, hout, papier-machée – diverse afmetingen (schaal 1:7) – 1998-2015

Photo’s 1,2,9 and 11 by Rik Klein Gotink
 …

O.Giro Down


Within the framework of the manifestation Tomorrow Never Knows at Arti et Amicitae in Amsterdam art collector Alexander Ramselaar presents my installation O.Giro Down complemented with works from his collection.

Also with: Beat Streuli, Philip van Wolputte, Edward Burtynsky, Daniel Gustav Cramer,  Lara Almarcegui,  Remco Torenbosch, Anya Gallaccio and Dolores Marat.

In het kader van de tentoonstelling Tomorrow Never Knows bij Arti et Amicitae in Amsterdam toont verzamelaar Alexander Ramselaar mijn installatie O.Giro Down aangevuld met werken uit zijn collectie.

Met: Beat Streuli, Philip van Wolputte, Edward Burtynsky, Daniel Gustav Cramer, Remco Torenbos, Lara Almarcegui, Anya Gallaccio en Dolores Marat.

Thanks to/ dank aan: Hans Diks, Rik van Holten and/en Erik Cornelissen
 …

Booklet for O.Giro Down


On April 23, 1927 Reverend A. W. Nix recorded a two-part singing sermon called The Black Diamond Express to Hell accompanied by his congregation.
This sermon was remixed by Ronald Cornelissen in 2010.
Technique and programming for O.Giro Down was done by Kees Reedijk

Op 23 april 1927 nam dominee A.W. Nix de tweedelige gezongen preek The Black Diamond Express to Hell op in het bijzijn van zijn gemeente.
Deze preek werd door mij geremixt in 2010.
De geluidstechniek en programmering voor O.Giro Down is gedaan door Kees Reedijk.

Play sermon:

Thanks to/ dank aan: Hans Diks, Rik van Holten and/en Erik Cornelissen
 …

Drawings for O.Giro Down

Ink, pencil, sepia and watercolour on paper – All drawings 50 x 65 cm – 2010-2015

Studies voor O.Giro Down
Inkt, potlood, sepia en waterverf op papier – Alle tekeningen 50 x 65 cm – 2010-2015
 …

Malice the Goon & Practice the Goon in pop goes the easel


Malice the Goon & Practice the Goon in pop goes the easel at Intersections/ Art Rotterdam
Cardboard, wood, papier-mâché, plastic chairs, washing machines, toilet seats and party tent – variable dimension – 2015

Malice the Goon & Practice the Goon in pop goes the easel bij Intersections/ Art Rotterdam
Karton, meubelplaat, papier-maché, plastic stoelen, wasmachines, wc-brillen en party tent – variabele afmetingen – 2015

Thanks/dank aan:  Samuel Saelemakers, Carolyn H. Drake, Chris den Dulk en Stichting Meuze
 …

The Hyperborean Garden


The Hyperborean Garden at de Korenbeurs in Schiedam, The Netherlands – variable dimensions – 2013

Black Hole
Plastic chair, plaster and shoes – 100 x 70 x 70 cm – 2013
Henkenstein
Plastic chair, Formica, textile, curtain rod, wallets and wood – 174 x 70 x 89 cm – 2013
The Bride of Henkenstein
Plastic chair, plaster, textile, curtain rod, toiletseats and cardboard – 121 x 50 x 58 cm – 2013
White Hole
Plastic chair, plaster and wood – 143 x 60,5 x 70 cm – 2013
The Rest is history
Partytent, cardboard, confetti and textile – 270 x 270 x 220 cm – 2013

De Hyperboreaanse Tuin in de Korenbeurs in Schiedam – variabele afmetingen – 2013

Zwart gat
Plastic stoel, gips en schoenen – 100 x 70 x 70 cm – 2013
Henkenstein
Plastic stoel, Formica, textiel, gordijn rails, portemonnees en hout – 174 x 70 x 89 cm – 2013
De Bruid van Henkenstein
Plastic stoel, gips, textiel, gordijn rails, wc-brillen en karton – 121 x 50 x 58 cm – 2013
Wit gat
Plastic stoel, gips en hout – 143 x 60.5 x 70 cm – 2013
The Rest is history
Partytent, karton, confetti en textiel – 270 x 270 x 220 cm – 2013

Many thanks/met dank aan: Arjen van Krieken and/en Arnold Mosselman
 …

Solarium for Jim Henson

New Bank for the Lehman Brothers is a sculpture that is made up by 3 objects that should be regarded as architectural models for a new bank for the Lehman Brothers. It was exhibited at the headquarters of the economic, social and environmental Council in Palais d’Iena in Paris in 2011.

Wood, cloth, chairs, toilet seats, curtains, Formica and metal – variable dimensions – 2011

New Sun in its original form was made in 2008 and shown at the 10th anniversary show at  Locust Projects in Miami.

Print, cardboard, paper, wood, acrylic on cloth,  neon lights and metal – variable dimensions – 2008

These works are installed together at Test Site Rotterdam in collaboration with Sculpture  International Rotterdam and is part of the 5th International Architecture                 
Biennale Rotterdam: Making City.

Solarium voor Jim Henson

New Bank for the Lehman Brothers uit 2011 bestaat uit drie delen die gezien moeten worden als architectuurmodellen voor een nieuwe bank voor The Lehman Brothers.  Het is eerder getoond in het hoofdkantoor voor de Raad voor economische, sociale en milieuzaken in Palais d’Iena in Parijs in 2011.

Hout, textiel, stoelen, wc brillen, gordijnen, Formica en metaal – variabele afmetingen – 2011

De sculptuur New Sun werd in zijn oorspronkelijke vorm ontwikkeld in 2008 en voor het eerst getoond bij Locust Projects in Miami.

Print, karton, papier, hout, acryl op textiel, tl verlichting en metaal – variabele afmetingen – 2008

Deze werken zijn samen geïnstalleerd bij Test Site Rotterdam in samenwerking met Sculpture International Rotterdam als onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City.

Many thanks/dank aan: Lisan Scheepe, Hans Diks.
 …

The Horseman’s Kitchenette (When Demons Cook) in Museum Boijmans van Beuningen.

The Great Wave


Cardboard, wood, papier-mâché, metal, Formica, socks and toilet paper – 518 x 189 x 189 cm – 2010

The Great Wave
Karton, meubelplaat, papier-maché, metaal, Formica, sokken en wc papier – 518 x 189 x 189 cm – 2010

Gangreen

       
Wood, Formica, metal and cardboard – 420 x 259 x 189 cm – 2010

Gangreen
Meubelplaat, Formica, metaal en karton – 420 x 259 x 189 cm – 2010

Limbo


Cardboard, wood, metal, neon and watercolour on photo print – prints: 90 x 127 cm, sculpture 480 x 120 x 155 cm – 2009

Limbo
Karton, meubelplaat, metaal, neon en waterverf op foto print – prints: 90 x 127 cm, beeld: 480 x 120 x 155 cm – 2009

Walls:


GUM – 2 photo prints – 29,7 x 39,6 cm  – 2010
Here Comes Sickness – ink, pencil, sepia and watercolour on paper – 102 x 72 cm – 2007
Limbo Walks & Limbo Sleeps -painted prints: 90 x 127 cm, sculpture 480 x 120 x 155 cm –  2009.

GUM – 2 foto prints – 29,7 x 39,6 cm  – 2010
Here Comes Sickness – inkt, potlood, sepia en waterverf op papier – 102 x 72 cm – 2007
Limbo Loopt & Limbo Slaapt – beschilderde prints: 90 x 127 cm, beeld: 480 x 120 x 155 cm – 2009.

For The God Of Love


Cardboard, wood, papier-mâché, metal, Formica, sound file, shoes, curtain rods and medicine strips  – 525 x 259 x 168 cm – 2010

For The God of Love
Karton, meubelplaat, betonplex, papier-maché, metaal, Formica, geluidsbestand, schoenen, gordijnrails en
medicijnstrips – 525 x 259 x 168 cm – 2010

Many thanks/dank aan: Hans Diks, Paul van den Hout, Rik van Holten, Saskia van Kampen, Arjen Ribbens en Marina Lemaire and/en Fonds BKVB

Photo’s opening/foto’s opening: Karel van Laarhoven.
Photo/foto 2 Gangreen and/en Photo/foto 1 Limbo: Lotte Stekelenburg.
 …

The Horseman’s Kitchenette (When Demons Cook) movie.

The Horseman’s Kitchenette (When Demons Cook)

Frank,

vandaag bij Boijmans leek het een Koninklijke bruiloft
met een drommend publiek voor kroonprins Kees
maar ik kwam voor de aangetrouwde loodgieter Ronald
betaalde 5 euro
en vroeg aan het fronsende meisje waar ik moest wezen
nadat ik was doorverwezen vroeg ik een fronsende dame waar ik moest zijn
zij zocht het op in de computer, en zei: daar

er was eens een gesprek aan de keukentafel
over een bom op een stad, waarna de gastheer het broodmes nam
en nauwkeurig de reikwijdte van de bom in het tafelzeil sneed
het was eigenlijk niet meer dan een putje maar het zeil was kapot
als een bootje op valse wind
daardoor was het gedaan met de pret en ging iedereen naar huis

ik dacht: zal ik wel of zal ik niet ?
en zag daarna een foto van Johnny Lydon
met een oog klein en een oog groot
een als een putje
en een als een meer

Gerrit

Many thanks/dank aan: Hans Diks, Paul van den Hout, Rik van Holten, Saskia van Kampen, Arjen Ribbens en Marina Lemaire and/en Fonds BKVB

Video opening: Karel van Laarhoven.
Tekst/tekst: Gerrit Jan Fukkink
 …