Booklet for O.Giro Down


On April 23, 1927 Reverend A. W. Nix recorded a two-part singing sermon called The Black Diamond Express to Hell accompanied by his congregation.
This sermon was remixed by Ronald Cornelissen in 2010.
Technique and programming for O.Giro Down was done by Kees Reedijk

Op 23 april 1927 nam dominee A.W. Nix de tweedelige gezongen preek The Black Diamond Express to Hell op in het bijzijn van zijn gemeente.
Deze preek werd door mij geremixt in 2010.
De geluidstechniek en programmering voor O.Giro Down is gedaan door Kees Reedijk.

Play sermon:

Thanks to/ dank aan: Hans Diks, Rik van Holten and/en Erik Cornelissen