Cleaning Up The Mess: LIMBO


Cardboard, wood, metal, neon and watercolor on photo print – prints: 90 x 127 cm, sculpture 480 x 120 x 155 cm –  2009

Cleaning Up The Mess was curated by Luuk Wilmering for RC de Ruimte in IJmuiden, The Netherlands.

With: Tiong Ang, Eliane Esther Bots, Ronald Cornelissen, Frank Koolen, Roy Villevoye, Jan Dietvorst en Luuk Wilmering.

Limbo

Karton, hout, metaal, neon en waterverf op foto print – prints: 90 x 127 cm, beeld: 480 x 120 x 155 cm – 2009

Cleaning Up The Mess is samengesteld door Luuk Wilmering voor RC de Ruimte in IJmuiden.

Met: Tiong Ang, Eliane Esther Bots, Ronald Cornelissen, Frank Koolen, Roy Villevoye, Jan Dietvorst en Luuk Wilmering.

Many thanks/ Dank aan: Fonds BKBV, Paul van den Hout en Hans Diks.

 …

New Sun at Locust Projects Miami


Print, cardboard, paper, wood, cloth and papier-mâché – 3 x 6 x 3.58 m – 2008

Celebrating a decade as Miami’s landmark alternative artspace, Locust Projects organises its 10-year anniversary exhibition called Inevitable Continuum curated by executive Director Claire Breukel and artist Gene Moreno. Looking back at 10 years of exhibitions in the Wynwood artspace, Breukel and Moreno have invited one alumnus from each year to choose their favorite, most promising artist now.

Participating artists are Chris Buening selected by Tatiana Garmendia (shown at Locust Projects in 1999), Mariana Palma selected by Albano Afonso (2000), Ivan Reyes-Garcia selected by Gregory Green (2001), Seamus Harahan selected by Phil Collins (2002), Ronald Cornelissen selected by Beatriz Monteavaro (2003), Paul Cherwick selected by Jon Pylypchuk (2004), Jaime Gili selected by Eugenio Espinoza (2005), K8 Hardy selected by Laura Parnes (2006), Nikos Arvanitis selected by Magnus Arnason (2007), and Justin Hansch selected by Graham Hudson (2008).

New Sun bij Locust Projects, Miami
Print, karton, papier, hout, textiel en papier-machée – 3 x 6 x 3.58 m – 2008

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Miami’s toonaangevende alternatieve tentoonstellingsruimten Locust Projects stellen directeur Claire Breukel en kunstenaar Gene Moreno de tentoonstelling Inevitable Continuum samen. Uit elk van de afgelopen 10 jaren kozen Moreno en Breukel 1 oud exposant en vroegen hen om hun favoriete, meest veelbelovende kunstenaar te kiezen voor de tentoonstelling.

Deelnemende kunstenaars zijn Chris Buening geselecteerd door Tatiana Garmendia (te zien bij Locust Projects in 1999), Mariana Palma geselecteerd door Albano Afonso (2000), Ivan Reyes-Garcia geselecteerd door Gregory Green (2001), Seamus Harahan geselecteerd door Phil Collins (2002), Ronald Cornelissen geselecteerd door Beatriz Monteavaro (2003), Paul Cherwick geselecteerd door Jon Pylypchuk (2004), Jaime Gili geselecteerd door Eugenio Espinoza (2005), K8 Hardy geselecteerd door Laura Parnes (2006), Nikos Arvanitis geselecteerd door Magnus Arnason (2007) en Justin Hansch geselecteerd door Graham Hudson (2008).

Many thanks/ Dank aan: Lisan Scheepe, Beatriz Monteavaro, Dan and Kathryn Mikesell.
 …

Evil Walks


System ceiling, cardboard, papier-mâché, wood and glass –  22 x 10 x 4 m – 2005 – Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Holland.

Music: Money by Arthur Doyle Electro-Acoustic Ensemble
(Arthur Doyle, Dace Cross, Tim Poland, Ed Wilcox, John Schoen and R. Nuuja)

Evil Walks
Systeemplafond, karton, papier-machée, hout en glas –  22 x 10 x 4 m – 2005 – Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

Muziek: Money door Arthur Doyle Electro-Acoustic Ensemble
(Arthur Doyle, Dace Cross, Tim Poland, Ed Wilcox, John Schoen en R. Nuuja)

Many thanks/Dank aan: Hans Diks and SCA Packaging.…

Sam’s bedroom


Cardboard, wood, glass, socks in glass case and papier-mâché – 10 x 4 x 3 m – 2004 – XX Multiple Gallery, Rotterdam, Holland

‘Sam’s Slaapkamer’
Karton, hout, glas, sokken in vitrine en papier-maché – 2004 – XX Multiple Galerie, Rotterdam.


The multiple FEAR was commissioned by BLANCO Foundation from Rotterdam – it’s a numbered and signed edition of 10 – digital print, stuffed sock and cardboard.

De multiple FEAR is gemaakt in opdracht van Stichting Blanco uit Rotterdam – het is een genummerde en gesigneerde oplage van 10 – digitale print, gevulde sok en karton.

Alien Love Call


Halfway through the Bar Amotz show and after Sean Dower’s presentation, the front space will be given over to the incidental artist’s duo Ronald Cornelissen and Arnold Mosselman.
The work won’t be shown as much as performed – imagine the front space as a theatre without a stage. The décor occupies most of the space. Texts hang from the walls. A cardboard Mount Everest slides into the space through the window. A fake ceiling gradually collapses earthwards, hanging like an echo in the air above the quaking cardboard earth.
This cartoon landscape is the leading lady, shoving the rest of the décor (that seems suggestive of an interior) with its back to the wall. The landscape descends like an alien. The numerous narrative strands of image, text and photos don’t cohere so easily at first.

We’re left asking questions. What’s a transsexual doing in a book-lined room? How does the title of the collection of short stories from the hand of recently deceased finger-picking guitarist John Fahey “How Bluegrass Music Destroyed my Life” relate to this multi-sexual? What’s the link between deep-sea creatures and UFOs and a cupboard full of papier-maché stones? And do the photos of mountains plastered onto a bed represent a frame of mind? “Praxis” seems a response to “No More Art!”.

While “Theorie für Alle” discloses ideas about the perfect artwork. These last titles are large, copied texts written by Henry Flynt, the philosopher involved in Fluxus whose CD “graduation and other new country and blues music” was recently released – a fusion of bluegrass fiddle and drone music. The material is low -tech and the narrative sculptures UnCOOL.

Cardboard, system ceiling, wood, plastic and Xeroxed pictures – 30 x 8 x 4 m – 2001 – W139, Amsterdam, Holland – Collaboration with Arnold Mosselman.

Halverwege de tentoonstellingsperiode van Bar Amotz en na de presentatie van Sean Dower wordt de voorzaal voorzien van een nieuwe integratie van het gelegenheidsduo Ronald Cornelissen en Arnold Mosselman.
Het werk wordt niet getoond maar opgevoerd als in een theater zonder bühne. Het decor neemt de ruimte in beslag, de teksten hangen aan de muur. Een Mount Everest van karton glijdt door het raam de zaal binnen. Als een echo in de lucht hangt een gedeeltelijk naar beneden gestort systeemplafond boven de kartonnen aardverschuiving.
Dit cartoonlandschap staat centraal en schuift de rest van het decor, dat een interieur suggereert, tegen de wand. Als een Alien is dit landschap neergestreken. De verschillende verhaallijnen van de beelden, teksten en foto’s in de installatie komen op het eerste gezicht niet gemakkelijk tot elkaar.

Het roept heel wat vragen op. Wat doet een transsexueel in een boekenkamer? Is de titel van de verhalenbundel van de recent overleden fingerpicking gitarist John Fahey “How Bluegrass Music Destroyed my Life” op deze multi-sexueel van toepassing? Wat is de overeenkomst tussen diepzee- gedierte en ufo’s, én een kast vol stenen van papier-maché? En staan de bergfoto’s waarmee een bed beplakt is voor een geestesgesteldheid? “Praxis” lijkt te slaan op de kreet “No More Art!”.

Terwijl “Theorie für Alle” de ideeën over het ideale kunstwerk uit de doeken doet. Deze laatste titels zijn grote gecopieerde teksten van Henry Flynt, de filosoof die bij Fluxus betrokken was en van wie pas geleden de cd “graduation and other new country and blues music” is uitgebracht, waarin bluegrass fiddle en drone music samenkomen. Het materiaal is low -tech en de verhalende sculpturen zijn UnCOOL. Alien Love Call als de Roep van de Natuur.

Alien Love Call
Karton, systeemplafond, hout, plastic en kopieën – 30 x 8 x 4 m – 2001 – W139,  Amsterdam – Deze installatie kwam tot stand in samenwerking met Arnold Mosselman.

Supermarket at Het Gemaal op Zuid


Acrylic paint, pencil, wood, rubber and aluminium on paper, mounted on wood –
480 x 210 cm – 2000
Collection Museum Rotterdam

Supermarkt
Acrylverf, potlood, hout, rubber en aluminium op papier, gemonteerd op hout – 480 x 2010 cm – 2000
Collectie Museum Rotterdam

Zen Arcade

Zen Arcade (this title is taken from a song with the same name by Hüskur Dü)
System ceiling, wood, polyester, paint and plaster – 8 x 6,5 x 4 m – 1998 – Rotterdam City Theatre, Rotterdam, Holland.
Garden Music and Pavilion Music by Chris Kennedy.

Zen Arcade (deze titel is ontleend aan het gelijknamige nummer van de band Hüskur Dü)
Systeemplafond, hout, polyester, verf en gips – 8 x 6,5 x 4 m – 1998 – Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam.
Muziek door Chris Kennedy.

Photo’s/foto’s: D.J. Wooldrik (1 & 4)…