Hugh Maaskant’s Technikon building in Rotterdam


Pencil, permanent marker, ink, watercolour and gouache on paper – 82 x 142,5 cm – 2018
Commisioned by Rotterdam City Archives en Center for the Visual Arts Rotterdam.
Collection Rotterdam City Archives

Hugh Maaskant’s Technikon gebouw in Rotterdam  – potlood, permanente viltstift, Oost-Indische inkt, waterverf en gouache op papier – 82 x 142,5 cm – 2018
Een opdracht van het Stadsarchief Rotterdam en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
Collectie Stadsarchief Rotterdam

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (first week)


Between July 17 and August 15 2018 I did a residency in Galleri Svalbard in Spitsbergen related to a long-running project I’m working on. Starting point for the project is an installation that I made in 2013, The Hyperborean Garden. The idea was to go deeper into themes that were raised in that particular work. Partly due to the many newsletters I got from Arctic Centre from the University of Groningen, from Artica Svalbard and the Svalbard Science Forum my focus gradually shifted from the original idea, the role of Arctic and Antarctic (boreal) myths in the world of the far right towards the effects of human behavior on the ecosystem, in this case that of the North.

I particularly liked Michel Serres reflections on the relation between nature and culture and the way he analyzes the origins of the world’s contemporary environmental problems. He does so through the proposition that our cleanliness is our dirt by which he means that our desire to possess the world by ‘cleaning’ or claiming it for ourselves and then throwing the consequent dirt and detritus beyond the bounds of what we deem ‘propre’ has brought about the ruination of ourselves and our world*.

All this should lead to an installation that explicitly combines my drawings and spatial work.

Tussen 17 juli en 15 augustus verbleef ik bij Galleri Svalbard in Spitsbergen in verband met een langlopend project waar ik aan werk. Uitgangspunt voor het project is een installatie die ik in 2013 maakte, The Hyperborean Garden. Het idee was om dieper in te gaan op thema’s die daarin werden aangesneden. Mede door de vele nieuwsbrieven die ik las van het Arctisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, van Artica Svalbard en Svalbard Science Forum verschoof de focus van dit project in de loop van de werkperiode van het aanvankelijke idee, de rol van arctische en antarctische (boreale) mythes in het ‘denken’ van extreem rechts naar de gevolgen van menselijk gedrag op het ecosysteem in het Noorden.

Ik vind met name Michel Serres ideeën over de relatie tussen natuur en cultuur interessant en de wijze waarop hij de oorsprong van de hedendaagse milieu problemen analyseert. Dit doet hij door middel van de stelling dat onze reinheid onze vuil is. Daarmee bedoelt hij dat onze wens om ons de wereld toe te eigenen door haar te ‘zuiveren’ en dan vervolgens het daaruit voortvloeiende vuil buiten de grenzen van wat we ‘propre’ (schoon en eigen) achten te dumpen nu lijkt te gaan leiden tot de ondergang van onszelf en onze wereld.

Dit alles moet leiden tot een installatie waarin mijn tekeningen en ruimtelijke werk voor het eerst nadrukkelijk samen komen.

* Sacred Dirt by Susan Stewart, a review of Michael Serres book Malfeasance in Los Angeles Review of Books

Many thanks to/met dank aan: Jan Martin Berg, Stephan Linden en Daria Khelsengreen (Galleri Svalbard), Maarten Loonen (Universitair hoofddocent Arctische Ecologie en manager Nederlands Arctisch Station in Spitsbergen), Rudolf Denkmann (Alfred Wegener Institute, Ny-Ålesund) and CBK Rotterdam for their financial support (O & O bijdrage)
 …

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (second week)


In the second week of my stay in Svalbard I went on visits to the Russian settlements of Barentsburg and Pyramiden.

Barentsburg is the second-largest settlement on Svalbard situated on the Grønfjord (part of Isfjorden) with about 450 inhabitants, almost entirely Russians and Ukrainians. Barentsburg is the only remaining Russian permanent settlement on Svalbard. Svalbard is under full Norwegian sovereignty, but according to a 1920 treaty all signatory countries (40 in total) are granted non-discriminatory rights to fishing, hunting and exploring mineral resources. For Russia that means coal mining. Barentsburg started as a Dutch mining town in the 1920s. In 1932 the Rotterdam based Dutch Spitsbergen Company (Nespico) sold their concession to the Soviet Union due to financial troubles. Since then coal mining is conducted by the Soviet company Arktikugol . Pyramiden was a Russian settlement and coal-mining community situated on the Billefjorden which is also part of Isfjorden. Founded by Sweden in 1910 and sold to the Soviet Union in 1927, Pyramiden was closed in 1998 and has since remained largely abandoned with most of its infrastructure and buildings still in place.

Tijdens de tweede week van mijn verblijf in Spitsbergen bezocht ik the Russische nederzettingen Barentsburg en Pyramiden.

Barentsburg is de op een na grootste nederzetting in Spitsbergen en ligt aan de Grønfjord (deel van de Isfjord). Barentsburg heeft zo’n 450 inwoners, voornamelijk Russen en Oekraïners. De plaats is geheel gericht op het delven van steenkool. In 1920 werd Spitsbergen tijdens een conferentie in Parijs middels het Spitsbergenverdrag onder Noors toezicht geplaatst. Noorwegen liet in het verdrag toe dat buitenlandse maatschappijen er onder eigen regels konden werken, zonder volledig rekening te hoeven houden met het Noorse toezicht. Ongeveer 40 landen tekenden het verdrag, waaronder Rusland in 1924. De naam Barentsburg werd in 1924, door de directie van de N.V. Nederlandsche Spitsbergen Compagnie (Nespico) uit Rotterdam gegeven aan de Nederlandse mijnbouwnederzetting die voorheen simpelweg vernoemd werd naar het fjord waar het lag, Green Harbour. Vanwege financiële problemen was de Nederlandsche Spitsbergen Compagnie uiteindelijk genoodzaakt al haar claims op Spitsbergen, waaronder Barentszburg, te verkopen. In 1932 nam het Sovjet Staatsbedrijf Trust Arktikugol de Nederlandse eigendommen op Spitsbergen over. Pyramiden was een Russische mijnbouwplaats aan een uitloper van de Isfjord genaamd Billefjord. Het plaatsje werd in 1910 gesticht door de Zweden en in 1927 verkocht aan de Russen. Sinds 1998 is de mijn bij Pyramiden gesloten en tegenwoordig is het dorpje grotendeels verlaten maar de infrastructuur en gebouwen zijn nog deels intact.

Studies for Scatmobile


Six drawings I made in my studio in Rotterdam and at Galleri Svalbard in Spitsbergen in 2017 and 2018 for what could be part of the installation.
Ink, pencil and watercolor on paper – various sizes – 2017-2018

Zes tekeningen die ik in 2017 en 2018 maakte in mijn studio in Rotterdam en Galleri Svalbard in Spitsbergen voor wat de nieuwe installatie zou kunnen worden.
Inkt, potlood en waterverf op papier – diverse afmetingen – 2017-2018

Renderings for pedals in Scatmobile


These renderings will be used to make a 3d print for the pedals in the Humvee sculpture.
The digital drawings were made by Ronald van Lit (Lumen Breda) and Tim Roemaat in 2018.

Deze renderingen dienen voor het maken van een 3D print voor de pedalen in het Humvee beeld.
De digitale tekeningen zijn gemaakt door Ronald van Lit (Lumen Breda) en Tim Roemaat in 2018.

My stay at the Dutch Polar Station in Ny-Ålesund in Spitsbergen (third week)


Ny-Ålesund is a research town in Oscar II Land on the island of Spitsbergen in Svalbard. It is situated on the Brøgger peninsula (Brøggerhalvøya) and on the shore of the bay of Kongsfjorden. The company town is owned and operated by Kings Bay AS, who provide facilities for permanent research institutes from ten countries. Ny-Ålesund has an all-year permanent population of 30 to 35, with the summer population reaching 120. Its facilities include Ny-Ålesund Airport, a Mine Museum, as well as fifteen permanent research stations by countries such as, Norway, Germany, France, England, Italy, Japan, South-Korea China and Holland. It is the northernmost functional civilian settlement in the world.

The Dutch Arctic Center of the University of Groningen uses a couple of small buildings in Ny-Alesund as polar station. There they are studying barnacle geese and their ecology. The study in Kongsfjorden started in 1990 and is continuing till today. Dr. Maarten Loonen is keeping a personal log of this study.

I was invited by Maarten Loonen for a stay of 8 days in Ny-Ålesund as part of his team, which was an incredible experience.

Ny-Ålesund is een voormalig mijndorp op Spitsbergen en is gelegen op het Brøgger-schiereiland aan de Kongsfjord. In de laatste decennia heeft het dorp zich ontwikkeld tot een internationaal onderzoeksstation dat beheerd word door Kings Bay AS dat tevens de eigenaar is van het dorp. Ny-Ålesund wordt bewoond door een permanente populatie van ongeveer 30 tot 35 personen. Tijdens de zomer neemt de populatie toe tot circa 120 personen. Dit zijn vooral onderzoekers, technici en studenten. Veel landen hebben er een basis waaronder Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië, Japan, Zuid-Korea, China en Nederland.

Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt een aantal gebouwen in Ny-Ålesund als poolstation. Bij het onderzoek op het Nederlands Poolstation staan brandganzen centraal. Sinds 1990 tot op de dag van vandaag wordt de lokale populatie in detail gevolgd. Dr. Maarten Loonen houdt een blog bij over deze werkzaamheden.

Ik kon op uitnodiging van Maarten Loonen 8 dagen verblijven in Ny-Ålesund om mee te lopen met zijn team, wat ik als heel bijzonder heb ervaren.

 …

Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (fourth week)


After returning from Ny-Ålesund I stayed in Galleri Svalbard one more week. From there I made one more trip in the evening to Skansbukta and Nordenskiöldbreen (Nordenskiöld Glacier). Other than that I worked some more on small drawings and spend time in Galleri Svalbard’s fantastic library.

Na mijn terugkomst uit Ny-Ålesund verbleef ik nog een kleine week in Galleri Svalbard. Vandaar uit maakte ik nog een avond trip naar Skansbukta en Nordenskiöldbreen (Nordenskiöld Gletsjer). Daarnaast werkte ik nog wat meer aan kleine tekeningen en bracht ik nogal wat tijd door in de fantastische bibliotheek van Galleri Svalbard.


Library Photo/Bibliotheek foto 1 & 2: Armin Elbers.…

Detroit Backwards


In June 2018 PrintRoom’s Riso workspace was taken over by Davin Brainard and myself. We collaborated on a zine entitled Detroit Backwards; a portrait of Davin’s hometown which I have visited several times in the past 20 years. We asked Ivan Cornelissen-Wiegel to come up with stuff to fill in the inevitable blank spots in our memories. Both Davin and me share a love for comics, cartoons, fanzines, graffiti and collage and have performed in the group Princess DragonMom.

On Saturday the 2nd of  June 2018 we showed the results of our collaboration at Printroom with  drawings from the book and movies from Time Stereo’s Movie Time, a compilation of live action and animation movies.

Published by PrintRoom & Time Stereo – Edition of 50 copies – 21 x 14,85 cm – 2018
Price 5 €.

In juni 2018 konden Davin Brainard en ik de Riso werkplaats van Printroom een tijdje over nemen. In de vijf dagen dat we werke maakte we een boekje getitled Detroit Backwards, een portret van Davin ’s woonplaats Detroit waar ik de afgelopen 20 jaar met grote regelmaat ben geweest. Om de onvermijdelijke gaten in ons geheugen te maskeren vroegen we om Ivan Cornelissen-Wiegel om hier en daar bij te springen met zijn tekeningen. Davin en ik delen een liefde voor comics, cartoons, fanzines, graffiti en collages. Over de jaren heb ik ook meer dan eens opgetreden met zijn band Princess DragonMom.

Op zaterdag 2 juni 2018 hebben we de resultaten van onze inspanningen getoond bij PrintRoom. Er waren tekeningen uit het boekje te zien en animatiefilmpjes en fragmenten van life optredens van de Time Stereo Movie Time compilatie.

Een uitgave van PrintRoom & Time Stereo – Oplage 50 exemplaren – 21 x 14,85 cm – 2018
Prijs 5 €

Many thanks to/Met dank aan: Ewoud van Rijn en Karin de Jong
 …

Mamoth


The drawings that make up Mamoth were made between 2011 and 2016. The series consist of 10 drawings; The Demise of the Sun, Feces, Stonecold, Torre Canale, Waiting for Easter, Ash Wednesday, Bim Bam, Godseemopples, Dawn and 6-11-2016. These drawings deal with the illness and death of my mother on April 1st in 2008 due to complications related to Parkinson’s disease.

The photos used in these drawings were mostly made by my brother in law Karel van Laarhoven except for the picture of comedian Andre van Duin and the horse in Bim Bam. Those pictures were taken from the internet. The pictures of both my mother and father seated were taken by myself.

De serie Mamoth is gemaakt tussen 2011 en 2016 en bestaat uit 10 tekeningen: De Ondergang van de Zon, Faeces, Steenkoud, Torre Cannale, Wachten op Pasen, Aswoensdag, Bim Bam, Godsiemoppie, De Morgen en 6-11-2016. De serie gaat in op de ziekte  van mijn moeder die op 1 april 2008 overleed aan complicaties gerelateerd aan de ziekte van Parkinson.

De foto’s die zijn gebruikt in deze tekeningen zijn voor het grootste deel gemaakt door mijn zwager Karel van Laarhoven behalve de foto van Andre van Duin en het paard in de tekening Bim Bam, die komen van het internet. De foto’s van mijn moeder en vader in hun stoel zijn van mijn hand.

De Ondergang van de Zon
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 99 x 66 cm – 2013

Faeces
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 70,5 x 98 cm – 2014

Steenkoud
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 90 x 66 cm – 2013

Torre Cannale
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 90,5 x 66 cm – 2012

Wachten op Pasen
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 66 x 90,5 cm – 2013

As Woensdag
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 69,5 x 97 cm – 2013

Bim Bam
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 75 cm – 2015

Godsiemoppie
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 83,5 cm – 2015

De Morgen
Inkt, potlood, waterverf en collage op papier – 65 x 89 cm – 2014

6-11-2016
Inkt, potlood, waterverf, gouache en collage op papier – 85 x 145 cm – 2016
 …