Frosty’s lament at Galerie Bernard Jordan in Paris


This selection of drawings was shown at Gallery Bernard Jordan  between November 16 and December 21 2019 under the title Frosty’s lament.

The drawings ÖIL, Latrodectus & Rats get fat while good chicks die feature a building that is called the Taubanesentralen in Longyearbyen in Svalbard where I spend time in Galleri Svalbard in the summer of 2018. This building was once the pivot for the cable-ways to transport coal from the mines to the harbor. The building has now lost its function because coal mining in Longyearbyen has been brought to an end, apart from one remaining mine,‘gruve 7’, mine 7 in Adventdalen, which still operates on a comparatively small scale.

Deze selectie van tekeningen was van 16 november tot 21 december 2019 te zien bij galerie Bernard Jordan onder de titel Frosty’s lament.

Centraal in de tekeningen ÖIL, Latrodectus & Rats get fat while good chicks die staat de Taubanesentralen, een gebouw in Longyearbyen in Spitsbergen waar ik de zomer van 2018 verbleef bij Galleri Svalbard. Dit gebouw was ooit de spil waar de kabelbanen die steenkool van de mijnen rond Longyearbyen naar de haven te transporteerden in samenkwamen. Het gebouw heeft nu zijn functie verloren omdat de mijnbouw in Longyearbyen is beëindigd, afgezien van één overgebleven mijn, ‘gruve 7’, mijn 7 in Adventdalen, waar nog steeds op relatief kleine schaal gedolven wordt.

Photo’s/foto’s: Aurélien Mole