I HAVE NOTHING TO SELL

On February 1, 2019 I was interviewed by Peter Nijenhuis for his blog De Wereld Werkt in Arnhem. Our conversation about drawing in general and more specifically the drawings I made as a result of my residency in Svalbard was published on his blog under the title I HAVE NOTHING TO SELL.

Op 1 februari 2019 werd ik door Peter Nijenhuis geïnterviewd voor zijn blog De Wereld Werkt in Arnhem. Ons gesprek over tekenen in het algemeen en meer in het bijzonder de tekeningen die het resultaat zijn van mijn verblijf op Spitsbergen is op zijn blog gepubliceerd onder de titel IK VERKOOP NIKS.

Many thanks to/ met dank aan: Peter Nijenhuis & Chris Kennedy