Residency at Galleri Svalbard in Spitsbergen (first week)


Between July 17 and August 15 2018 I did a residency in Galleri Svalbard in Spitsbergen related to a long-running project I’m working on. Starting point for the project is an installation that I made in 2013, The Hyperborean Garden. The idea was to go deeper into themes that were raised in that particular work. Partly due to the many newsletters I got from Arctic Centre from the University of Groningen, from Artica Svalbard and the Svalbard Science Forum my focus gradually shifted from the original idea, the role of Arctic and Antarctic (boreal) myths in the world of the far right towards the effects of human behavior on the ecosystem, in this case that of the North.

I particularly liked Michel Serres reflections on the relation between nature and culture and the way he analyzes the origins of the world’s contemporary environmental problems. He does so through the proposition that our cleanliness is our dirt by which he means that our desire to possess the world by ‘cleaning’ or claiming it for ourselves and then throwing the consequent dirt and detritus beyond the bounds of what we deem ‘propre’ has brought about the ruination of ourselves and our world*.

All this should lead to an installation that explicitly combines my drawings and spatial work.

Tussen 17 juli en 15 augustus verbleef ik bij Galleri Svalbard in Spitsbergen in verband met een langlopend project waar ik aan werk. Uitgangspunt voor het project is een installatie die ik in 2013 maakte, The Hyperborean Garden. Het idee was om dieper in te gaan op thema’s die daarin werden aangesneden. Mede door de vele nieuwsbrieven die ik las van het Arctisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, van Artica Svalbard en Svalbard Science Forum verschoof de focus van dit project in de loop van de werkperiode van het aanvankelijke idee, de rol van arctische en antarctische (boreale) mythes in het ‘denken’ van extreem rechts naar de gevolgen van menselijk gedrag op het ecosysteem in het Noorden.

Ik vind met name Michel Serres ideeën over de relatie tussen natuur en cultuur interessant en de wijze waarop hij de oorsprong van de hedendaagse milieu problemen analyseert. Dit doet hij door middel van de stelling dat onze reinheid onze vuil is. Daarmee bedoelt hij dat onze wens om ons de wereld toe te eigenen door haar te ‘zuiveren’ en dan vervolgens het daaruit voortvloeiende vuil buiten de grenzen van wat we ‘propre’ (schoon en eigen) achten te dumpen nu lijkt te gaan leiden tot de ondergang van onszelf en onze wereld.

Dit alles moet leiden tot een installatie waarin mijn tekeningen en ruimtelijke werk voor het eerst nadrukkelijk samen komen.

* Sacred Dirt by Susan Stewart, a review of Michael Serres book Malfeasance in Los Angeles Review of Books

Many thanks to/met dank aan: Jan Martin Berg, Stephan Linden en Daria Khelsengreen (Galleri Svalbard), Maarten Loonen (Universitair hoofddocent Arctische Ecologie en manager Nederlands Arctisch Station in Spitsbergen), Rudolf Denkmann (Alfred Wegener Institute, Ny-Ålesund) and CBK Rotterdam for their financial support (O & O bijdrage)