Natural Law at Busan Biennale


Video – color – 6 min 41 sec – 2003

In Ronald Cornelissen, Davin Brainard and Warn Defever’s video Natural Law we see a man dressed as a tree fight a man dressed as a bush on the sidewalk of an anonymous Detroit street. No reason for their altercation is given, and as we watch them clash in their cardboard costumes (reminiscent of props produced for a school play, or foliage from a cartoon landscape) we wonder what has motivated these usually peaceable vegetable life-forms to violence. One answer might be provided by the title of the piece, which evokes the philosopher Thomas Hobbes’ First Law of Nature: ‘That every man ought to endeavour peace, as far as he has a hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, that he may seek and use all helps and advantages of war’. As for man, so, it seems, for plants. The result is a work in which political economy winds around dumb pop thrills and laughter and horror uneasily commingle.

Text by Tom Morton for the Busan Biennale catalogue.

Natural Law door Princess Dragonmom
Video – color – 6 min 41 sec – 2003

In Ronald Cornelissen, Davin Brainard en Warn Defever’s video Natural Law zien we een man verkleed als struik vechten met een man verkleed als boom in een niet nader genoemde straat in Detroit. Er wordt geen enkele reden gegeven voor het conflict en terwijl we kijken naar dit treffen van kartonnen kostuums (die doen denken aan rekwisieten uit een schooltoneelstukje of gebladerte uit een cartoonlandschap) dringt de vraag zich op wat deze normaal gesproken zo vredige levensvormen motiveert tot dit geweld.
Een mogelijke clou schuilt in de titel van het werk die lijkt te verwijzen naar Thomas Hobbes’ eerste natuurwet: ‘Dat iedereen naar vrede moet streven, zolang hij de hoop heeft dat zij bereikt kan worden; en dat hij, als zij onbereikbaar is, alle middelen en voordelen van de oorlog mag opzoeken en gebruiken’. Wat geldt voor de mens geldt ook schijnbaar voor planten. Het resultaat is een werk waarin staathuishoudkunde opgaat in domme popsensatie en het lachen zich ongemakkelijk mengt met afschuw.

Tekst door Tom Morton voor de catalogus van de Busan Biennale.

Photo’s/foto’s: Seung-Hyun