The Life and Times of Ron Away

cover
The Life and Times of Ron Away
Installations and sculptures by Ronald Cornelissen
MEUZE Foundation (founded in 2014) will publish the first monograph about the sculptures and installations of artist Ronald Cornelissen, The Life and Times of Ron Away.

The Life and Times of Ron Away focuses on Cornelissen’s sculptures and installations made between 1998 and 2014.  Studies and documentation of the generation and the demise of the sculptures are also included in the publication. Most of Ronald Cornelissen’s sculptures and installations are destroyed after being shown. This means that, apart from the few models which have survived, this publication is the only material record of these works. Arnold Mosselman wrote the introduction for the book and the English curator Tom Morton has written an essay for the book which has been designed by Simon Davies.

Order at:
MEUZE Foundation
Schepenstraat 48A-I
3039 NJ Rotterdam
+31 6 38 37 90 14 – http://meuze.nl

The Life and Times of Ron Away is published by the MEUZE
Foundation. 320 pages – English – paperback
Price: 40 euro
ISBN/EAN:978-90-9028590-0

The Life and Times of Ron Away
Installaties en beelden van Ronald Cornelissen

De in 2014 opgerichte stichting MEUZE geeft aan begin van het nieuwe jaar de eerste overzichtspublicatie van het ruimtelijk werk van de kunstenaar Ronald Cornelissen, The Life and Times of Ron Away, uit.

In The Life and Times of Ron Away staat het ruimtelijk werk van Cornelissen centraal, het gaat daarbij om werken die zijn gemaakt tussen 1998 en 2014. Ook de studies, de ontstaansgeschiedenis en het einde van de beelden komen in deze publicatie aan de orde. De meeste beelden en installaties van Ronald Cornelissen worden na het tonen vernietigd. Afgezien van sommige modellen die bewaard zijn gebleven is het boek is dus de enige materiële verwijzing naar het werk. Arnold Mosselman schreef een korte introductie voor het boek en de Engelse kunstcriticus Tom Morton schreef een beschouwende tekst over het werk. Het boek is vorm gegeven door de ontwerper Simon Davies.

Te bestellen bij:
Stichting MEUZE
Schepenstraat 48A-I
3039 NJ Rotterdam
+31 6 38 37 90 14
http://meuze.nl

The Life and Times of Ron Away wordt uitgegeven door Stichting MEUZE.
320 pagina’s – Engels – paperback
Prijs: 40 euro
ISBN/EAN: 978-90-9028590-0

» Order Wormhole issues